THCS Sông tham dự hội nghị tổng kết công tác thanh tra, kiểm tra thi đua năm học 2017 - 2018 ngày 26/09