THCS Sông Cầu đón đoàn kiểm tra công tác công đoàn của Liên đoàn lao động huyện Đồng Hỷ