PHÒNG GD&ĐT ĐỒNG HỶ

TRƯỜNG THCS SÔNG CẦU

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập- Tự do-Hạnh phúc

 

Số: 33/KH- THCSSC

 

Sông Cầu, ngày 15 tháng 4 năm 2020

Phương hướng, chiến lược xây dựng và phát triển trường THCS Sông Cầu

Giai đoạn 2020-2025 và tầm nhìn đến năm 2030

 

          Trong giai đoạn đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và hội nhập quốc tế, nguồn lực con người Việt Nam càng trở nên có ý nghĩa quan trọng, quyết định sự thành công của công cuộc phát triển đất nước. Do vậy, giáo dục ngày càng có vai trò và nhiệm vụ quan trọng trong việc xây dựng một thế hệ người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội, điều này đòi hỏi giáo dục phải có chiến lược phát triển đúng hướng, hợp quy luật, xu thế và xứng tầm thời đại. Trường Trung học Cơ sở Sông Cầu với 28 năm xây dựng và trưởng thành đã góp phần đáng kể trong việc nâng cao dân trí, tạo nguồn nhân lực cho đất nước và địa phương. Việc xây dựng phương hướng, chiến lược phát triển nhà trường 10 năm là thể hiện trách nhiệm với sự nghiệp giáo dục - đào tạo trước yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội của địa phương và đất nước.

          Trường THCS Sông Cầu xây dựng phương hướng, chiến lược phát triển giai đoạn 2020 - 2025 và tầm nhìn đến năm 2030 nhằm định hướng mục tiêu chiến lược và các giải pháp chủ yếu trong quá trình vận động và phát triển của nhà trường để đáp ứng yêu cầu đổi mới và hội nhập.

          I. TÌNH HÌNH NHÀ TRƯỜNG

1. Điểm mạnh

1.1. Về đội ngũ

- Đội ngũ cán bộ, giáo viên, nhân viên nhà trường: 23 trong đó:

+ Biên chế: 21 người.

+ Hợp đồng: 2 (giáo viên: 02)

- Trình độ chuyên môn: 100% đạt chuẩn và trên chuẩn, trong đó có 04 thạc sĩ.

- Đội ngũ cán bộ, giáo viên, nhân viên: nhiệt tình, có trách nhiệm, yêu nghề, gắn bó với nhà trường; năng lực chuyên môn và nghiệp vụ sư phạm của đa số giáo viên đáp ứng được yêu cầu đổi mới giáo dục.

- Cán bộ quản lý: có phẩm chất đạo đức tốt; có năng lực và nhiệt tình trong công tác; có khả năng lập kế hoạch, xây dựng các giải pháp thực hiện phù hợp thực tiễn nhà trường; tích cực cập nhật các thông tin phục vụ yêu cầu công tác.

* Về giáo viên

Năm học

Tổng số

GVG huyện

GVG tỉnh

Trình độ

Thi đua

Th.s

ĐH

TC

CSTĐ

LĐTT

2015 -2016

23

3

0

 

20

2

1

3

18

2016-2017

23

3

1

 

20

2

1

3

20

2017-2018

22

3

1

1

20

0

1

3

19

2018-2019

23

3

1

4

18

0

1

3

20

 

- Thành tích nhà trường: Với sự phấn đấu không ngừng, tập thể nhà trường đã vinh dự đón nhận Bằng khen của Bộ Giáo dục và Đào tạo; Bằng khen của UBND Tỉnh, Sở Giáo dục & Đào tạo.

* Về học sinh: Trong bốn năm gần đây:

- Tổng số học sinh hàng năm:

2015 - 2016: 225

2016 – 2017: 231

2017 – 2018: 243

2018 – 2019: 259

- Số lớp học: 8 lớp

- Chất lượng đào tạo của nhà trường khá ổn định trên cả hai phương diện giáo dục đại trà và giáo dục mũi nhọn. Công tác Đoàn - Đội và hoạt động phong trào liên tục được xếp loại tốt.

- Trong những năm gần đây, chất lượng đầu ra của học sinh nhà trường luôn nằm trong top đầu của huyện.

- Kết quả xếp loại hai mặt giáo dục:

 

Xếp loại

Học lực

Hạnh kiểm

Năm học

Giỏi

Khá

TB

Yếu

Kém

Tốt

Khá

TB

Yếu

2015-2016

35

121

69

0

0

189

36

0

0

Tỷ lệ (%)

15,6

53,8

30

0

0

84

16

0

0

2016-2017

36

112

81

2

0

207

22

2

0

Tỷ lệ (%)

15,15

48,92

35,06

0,87

0

89,61

9,52

0,87

0

2017-2018

46

108

89

0

0

216

27

0

0

Tỷ lệ (%)

18,93

44,44

36,63

0

0

88,89

11,11

0

0

2018-2019

43

117

99

0

0

226

32

1

0

Tỷ lệ (%)

16,61

45,17

38,22

0

0

87,25

12,36

0,39

9

 

*Học sinh giỏi các cấp:

Năm học

Tổng số

HSG huyện

HSG tỉnh

2015-2016

225

40

7

2016-2017

231

40

2

2017-2018

243

42

6

2018-2019

259

47

3

 

- Tỷ lệ tốt nghiệp THCS: 100%

- Tỷ lệ thi đỗ vào THPT: 90%

1.2. Cơ sở vật chất: Về cơ bản đáp ứng được các yêu cầu của dạy và học.

- Diện tích khuôn viên: 15,152 m2.

- Phòng học: 08; phòng bộ môn: 04; phòng Thư viện: 01. Đầy đủ các phòng làm việc, phòng Hội đồng, tổ CM, …

            2. Điểm hạn chế

- Một bộ phận nhỏ học sinh ý thức học tập, rèn luyện chưa tốt, thiếu sự quan tâm của gia đình.

            - Cơ sở vật chất chưa đồng bộ, hiện đại. Phòng học vẫn còn phòng học cấp 4, thiếu trang thiết bị đặc biệt là hệ thống máy tính cho công tác quản lý, cho dạy và học còn ít, cấu hình thấp do được trang bị từ lâu, ...

            3. Thời cơ

            - Trường đạt chuẩn quốc gia tháng 05 năm 2011 và đã được công nhận lại lần 2 vào tháng 08 năm 2016, thư viện đạt Thư viện tiên tiến tháng 3/2020.

          - Đạt KĐCL cấp độ 3 tháng 8/2017.

- Được sự tín nhiệm của học sinh và phụ huynh trong, ngoài địa bàn.

- Đội ngũ cán bộ, giáo viên trẻ, năng động, nhiệt tình và trách nhiệm.

- Xu thế phát triển và nhu cầu giáo dục chất lượng ngày càng cao.

4. Thách thức

- Nhà trường cần phải được trang bị đầy đủ về cơ sở vật chất ( 01 nhà 2 tầng với 08 phòng cần được xây mới), các phương tiện, thiết bị, đồ dùng phục vụ cho việc dạy và học.

- Sự đòi hỏi ngày càng cao về chất lượng giáo dục của cha mẹ học sinh và xã hội trong thời kỳ hội nhập.

- Nâng cao nhận thức trách nhiệm gia đình đối với việc học tập, rèn luyện của học sinh.

- Bồi dưỡng cho học sinh thái độ, động cơ học tập đúng đắn, khả năng tự học và kỹ năng ứng phó trước các TNXH và vấn nạn “nghiện game online.

- Khả năng ứng dụng CNTT trong giảng dạy, trình độ ngoại ngữ, năng lực chủ động, sáng tạo của cán bộ, giáo viên, nhân viên.

5. Xác định các vấn đề ưu tiên

- Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, giáo viên, nhân viên.

- Tăng cường công tác giáo dục đạo đức cho học sinh.

- Đổi mới phương pháp dạy học và đánh giá học sinh theo hướng phát triển năng lực của học sinh.

- Củng cố cơ sở vật chất của nhà trường theo hướng đồng bộ, hiện đại, tiếp cận chương trình phổ thông mới.

- Ứng dụng CNTT trong dạy – học và công tác quản lý.

II. ĐỊNH HƯỚNG CHIẾN LƯỢC

1. Sứ mệnh

Xây dựng nhà trường trở thành môi trường học tập nền nếp, kỷ cương, chất lượng để mỗi học sinh đều có cơ hội, điều kiện phát triển năng lực và tư duy sáng tạo; Xây dựng trường học XANH - SẠCH - ĐẸP - THÂN THIỆN.

2. Hệ thống giá trị cơ bản của nhà trường

- Nền nếp, kỷ cương                                                                                  

- Đoàn kết, trách nhiệm

- Dân chủ    

- Hướng tới tương lai                                                

- Lòng nhân ái

- Sự hợp tác

- Tính sáng tạo

- Khát vọng vươn lên

3. Tầm nhìn

Trường THCS Sông Cầu hướng tầm nhìn đến năm 2030 là một trong những trường chuẩn, chất lượng tốt, được phụ huynh tin cậy và học sinh lựa chọn để học tập và rèn luyện; nơi giáo viên và học sinh luôn có khát vọng vươn tới sự hoàn thiện.

III. MỤC TIÊU CHIẾN LƯỢC

1. Các mục tiêu tổng quát

1.1- Mục tiêu ngắn hạn (Đạt tiêu chuẩn chất lượng giáo dục)

Đến hết năm 2021, Trường THCS Sông Cầu duy trì chuẩn Quốc gia và được biết đến là một trường THCS năng động, có tầm nhìn và quyết tâm phát triển cao.

1.2- Mục tiêu trung hạn (phát triển thương hiệu)

Đến hết năm 2022, trường THCS Sông Cầu tiếp tục duy trì, nâng cao chuẩn quốc gia, được đánh giá đạt chuẩn cấp độ II.

1.3- Mục tiêu dài hạn (khẳng định thương hiệu)

Đến năm 2030, trường THCS Sông Cầu được xếp hạng trong top những trường THCS chất lượng cao của toàn huyện.

2. Các mục tiêu cụ thể

2.1. Đến năm 2020, Trường THCS Sông Cầu phấn đấu hoàn thành mục tiêu ngắn hạn, được công nhận đạt tiêu chuẩn chất lượng giáo dục với các chỉ tiêu quan trọng sau:

+ 100% tiêu chuẩn tổ chức nhà trường, công tác xã hội hóa giáo dục theo Thông tư  số 47/2012/TT-BGDĐT.

+ Có ít nhất có 30% giáo viên đạt tiêu chuẩn dạy giỏi từ cấp huyện trở lên; 100% giáo viên đạt chuẩn loại khá trở lên theo quy định về chuẩn nghề nghiệp giáo viên trung học.

+  Tỷ lệ học sinh bỏ học và lưu ban hàng năm không có.

+ Chất lượng giáo dục loại khá, giỏi đạt từ 50% trở lên (học lực giỏi 15% ; học lực khá 35% ; hạnh kiểm khá, tốt chiếm 98% ; hạnh kiểm trung bình không quá 2%).

+ Đạt 100% tiêu chuẩn về cơ sở vật chất theo quy định của trường chuẩn quốc gia.

2.2.  Đến năm 2022, Trường THCS  Sông Cầu  hoàn thành  thắng lợi mục tiêu trung hạn với các chỉ tiêu quan trọng sau:

+ Đạt  các tiêu chuẩn và đủ điều kiện được công nhận trường THCS đạt chuẩn quốc gia mức độ  II.

2.3 Đến năm 2030, Trường THCS Sông Cầu  phấn đấu hoàn thành mục tiêu dài hạn đạt được các tiêu chí  sau:

+ Chất lượng giáo dục được khẳng định.

+ Thương hiệu nhà trường được nâng cao.

+ Đạt thương hiệu: 01/16 trường uy tín, chất lượng của huyện Đồng Hỷ.

3. Phương châm hành động

Chất lượng giáo dục là danh dự của nhà trường

IV. CÁC GIẢI PHÁP CHIẾN LƯỢC

1. Các giải pháp chủ đạo

- Thống nhất nhận thức và hành động của tất cả các cán bộ, giáo viên, nhân viên trong toàn đơn vị theo các nội dung của Phương hướng, chiến lược. Xây dựng sự đoàn kết, nhất trí cao trong tập thể hội đồng sư phạm để quyết tâm thực hiện được các mục tiêu đề ra.

- Xây dựng môi trường văn hoá lành mạnh trong nhà trường hướng tới các giá trị cốt lõi đã xây dựng.

- Tranh thủ sự đồng thuận và tăng cường sự gắn kết có hiệu quả giữa Nhà trường với các cơ quan, đoàn thể doanh nghiệp và cộng đồng.

2. Các giải pháp cụ thể

2.1. Nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác giáo dục học sinh

- Nâng cao chất lượng và hiệu quả giáo dục toàn diện, đặc biệt là chất lượng giáo dục đạo đức và chất lượng văn hoá. Đổi mới phương pháp dạy học và đổi mới kiểm tra, đánh giá học sinh phù hợp với mục tiêu giáo dục, chuẩn kiến thức và kỹ năng của chương trình giáo dục THCS.

- Đổi mới các hoạt động giáo dục, hoạt động tập thể, gắn học với hành, lý thuyết với thực tiễn; tăng cường giáo dục cho học sinh có được những kỹ năng sống cơ bản.

- Người phụ trách: Hiệu trưởng, Phó Hiệu trưởng phụ trách tổ chuyên môn, Tổng phụ trách đội thiếu niên, Tổ trưởng chuyên môn, giáo viên bộ môn.

2.2. Xây dựng và phát triển đội ngũ

- Xây dựng đội ngũ cán bộ, giáo viên, nhân viên đủ về số lượng, đúng về chủng loại; có phẩm chất chính trị, có năng lực chuyên môn khá - giỏi; có trình độ tin học, có phong cách sư phạm mẫu mực; đoàn kết, tâm huyết, gắn bó với nhà trường, hợp tác, giúp đỡ nhau cùng tiến bộ.

- Người phụ trách: Ban Giám hiệu, tổ trưởng chuyên môn.

2.3. Cơ sở vật chất và trang thiết bị

- Xây dựng cơ sở vật chất trang thiết bị giáo dục theo hướng chuẩn hoá, hiện đại hoá. Bảo quản, khai thác sử dụng đạt hiệu quả, lâu dài:

+ Sửa chữa toàn bộ khu nhà tầng, các phòng học chức năng.

+ Đầu tư các thiết bị: ti vi, máy tính, thiết bị dạy học.

- Phụ trách: Hiệu trưởng, Phó Hiệu trưởng phụ trách cơ sở vật chất; kế toán, nhân viên thư viện, thiết bị.

2.4. Ứng dụng và phát triển công nghệ thông tin

Triển khai rộng rãi việc ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác quản lý, giảng dạy, xây dựng nguồn học liệu điện tử, thư viện điện tử, …góp phần nâng cao chất lượng quản lý, dạy và học. Động viên cán bộ, giáo viên, CNV tự học hoặc theo học các lớp bồi dưỡng để sử dụng được máy tính và các phần mềm ứng dụng phục vụ cho công việc.

- Xây dựng hệ thống quản lý và liên kết thông tin đồng bộ trong nhà trường, đảm bảo hiệu quả quản lý hành chính.

- Phụ trách: Phó Hiệu trưởng, nhóm giáo viên Tin học.

2.5. Huy động mọi nguồn lực xã hội vào hoạt động giáo dục

- Xây dựng nhà trường văn hoá, thực hiện tốt Quy chế dân chủ trong nhà trường; chăm lo đời sống vật chất và tinh thần cho cán bộ, giáo viên, nhân viên, học sinh.

- Huy động được các nguồn lực của xã hội, cá nhân tham gia vào việc phát triển Nhà trường:

+ Nguồn lực tài chính: Ngân sách Nhà nước, ngoài ngân sách (nguồn xã hội hóa giáo dục, …)

+ Nguồn lực vật chất: khai thác tối đa của cơ sở vật chất hiện có của nhà trường (khuôn viên nhà trường, phòng học, phòng làm việc và các công trình phụ trợ; trang thiết bị giảng dạy, công nghệ phục vụ dạy - học...) trên cơ sở đảm bảo tính hợp lý, tiết kiệm.

- Phụ trách: BGH, BCH Công đoàn, kế toán, Ban đại diện CMHS.

2.6. Xây dựng thương hiệu

- Bằng kết quả giáo dục và đào tạo, chất lượng giáo dục toàn diện và giáo dục mũi nhọn, tập trung xây dựng thương hiệu và tín nhiệm của xã hội đối với nhà trường.

- Xác lập tín nhiệm thương hiệu đối với từng cán bộ giáo viên, nhân viên, học sinh và PHHS.

- Tuyên truyền, xây dựng và phát huy mạnh mẽ truyền thống Nhà trường, nêu cao tinh thần trách nhiệm của mỗi thành viên đối với quá trình xây dựng thương hiệu của Nhà trường.

- Phát huy tính tự giác của mỗi thành viên trong việc thực hiện tốt nhiệm vụ của bản thân, đồng thời tuyên truyền các thông tin tích cực góp phần xác lập thương hiệu nhà trường.

         

 

V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Phổ biến, tuyên truyền kế hoạch chiến lược: Kế hoạch chiến lược được thông qua Hội đồng trường, trình phòng GD-ĐT, UBND thị trấn Sông Cầu; phổ biến rộng rãi tới toàn thể cán bộ giáo viên, nhân viên, phụ huynh học sinh, học sinh và các tổ chức cá nhân có liên quan đến nhà trường. Thông tin công khai trên Website của nhà trường.

2. Tổ chức

- Thành lập Ban chỉ đạo thực hiện kế hoạch chiến lược, gồm các thành viên đại diện cấp ủy chi bộ, Hiệu trưởng, Chủ tịch công đoàn, Phó hiệu trưởng, Tổ trưởng chuyên môn,Tổng phụ trách đội thiếu niên, Bí thư đoàn, đại diện thanh tra nhân dân, đại diện cha mẹ học sinh.

- Ban chỉ đạo là bộ phận chịu trách nhiệm điều phối quá trình triển khai và thực hiện kế hoạch chiến lược. Đánh giá, sơ kết, điều chỉnh kế hoạch chiến lược sau từng giai đoạn sát với tình hình thực tế của nhà trường.

3. Lộ trình thực hiện kế hoạch chiến lược

- Giai đoạn 1: Từ năm 2020 - 2025 đầu tư xây dựng cơ sở vật chất và nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện và bồi dưỡng học sinh giỏi. Về cơ bản xây dựng được đội ngũ giáo viên nòng cốt làm công tác bồi dưỡng học sinh giỏi ở các môn học. Xây dựng và hoàn thiện hệ thống thông tin quản lý trong nhà trường.

- Giai đoạn 2: Từ năm 2025 - 2030: Hoàn thiện cơ sở vật chất nhà trường theo hướng hiện đại hóa. Từng bước phát triển nhà trường mang tính bền vững, hoàn thành các mục tiêu chiến lược đặt ra.

4. Phân công thực hiện

- Chi bộ lãnh đạo nhà trường và các tổ chức, thành viên trong nhà trường phối hợp thực hiện tốt các mục tiêu đặt ra.

- Hiệu trưởng: Tổ chức triển khai kế hoạch chiến lược tới từng cán bộ, giáo viên, nhân viên nhà trường, cùng Ban chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ. Phối hợp và kết hợp với cơ quan, ban ngành, đoàn thể, các tổ chức xã hội góp phần thực hiện mục tiêu kế hoạch đề ra. Cụ thể hóa chiến lược phát triển nhà trường trong kế hoạch từng năm học và chỉ đạo thực hiện.

- Phó Hiệu trưởng: Theo nhiệm vụ được phân công, giúp Hiệu trưởng tổ chức triển khai từng phần việc cụ thể, đề xuất những giải pháp để thực hiện đồng thời kiểm tra và đánh giá kết quả thực hiện kế hoạch.

- Các Tổ trưởng chuyên môn và người phụ trách các đoàn thể: Căn cứ chiến lược này và kế hoạch hàng năm của nhà trường để xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch của tổ, của bộ phận; kiểm tra đánh giá việc thực hiện kế hoạch của các thành viên. Đánh giá tình hình, đề xuất các giải pháp để thực hiện kế hoạch.

- Cán bộ, giáo viên, nhân viên: Căn cứ kế hoạch chiến lược, kế hoạch năm học của nhà trường, của tổ để xây dựng và thực hiện kế hoạch công tác cá nhân theo từng năm học. Đề xuất các giải pháp để thực hiện kế hoạch chung của nhà trường.

- Ban đại diện cha mẹ học sinh: Phổ biến, triển khai chiến lược trong các phiên họp phụ huynh học sinh, đóng góp các giải pháp, phối hợp và hỗ trợ nhà trường thực hiện tốt kế hoạch đề ra.

VI. KẾT LUẬN

Phương hướng chiến lược nhằm định hướng cho quá trình xây dựng và phát triển nhà trường trong thời gian 5 năm đến 10 năm tới; giúp cho nhà trường có sự điều chỉnh hợp lý trong kế hoạch thực hiện nhiệm vụ hàng năm. Phương hướng này còn thể hiện sự quyết tâm của toàn thể cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh nhà trường trong việc xây dựng nhà trường xứng đáng với niềm tin của nhân dân, học sinh, đáp ứng ngày một tốt hơn các yêu cầu giáo dục trong thời kỳ đổi mới đất nước./.

 

Nơi nhận:

- Phòng GD&ĐT (báo cáo);

- UBND thị trấn (báo cáo);

- Các bộ phận (t/h);

- Lưu: VP.

 

 

HIỆU TRƯỞNG

 

 

 

 

Hà Thị Bích Thủy

 

 

 

PHÊ DUYỆT CỦA PHÒNG GD&ĐT ĐỒNG HỶ

 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………